Koszyk

OXEO GG
potrójnie zabezpieczone żywe szczepy bakterii Lactobacillus rhamnosus GG

gwarancja najwyższej jakości probiotyku

Komórki bakterii są  wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych, w szczególności na: wilgotność, niskie pH, utlenianie,  ciśnienie osmotyczne, temperaturę.

Żywe kultury bakterii zawarte w produktach probiotycznych narażone są na utratę aktywności: po połknięciu, w trakcie pasażu przez przewód pokarmowy (niskie pH soków trawiennych) oraz w trakcie przechowywania (wilgotność, utlenianie).

W przypadku podania doustnego żywe kultury bakterii znajdujące się w probiotykach powinny przejść nienaruszone przez żołądek aby móc zasiedlić się w obrębie jelit.

 

Liofilizowane niepowlekane szczepy Lactobacillus rhamnosus

 

 

płyn biologiczny

Czas ekspozycji [minuty]
5 30 60
Ludzki sok żołądkowy 88% 60% 25%
sztuczny sok żołądkowy 90% 30% 19%
sok trzustkowy (zawierający enzymy trzustkowe) 88% 80% 73%

Powyższe zestawienie przedstawia przeżywalność liofilizowanych żywych szczepów Lactobacillus rhamnosus podczas ekspozycji na płyny biologiczne (wartości % oznaczają odsetek żywych kolonii)

 

W kwaśnym środowisku soku żołądkowego następuje szybkie obumieranie kolonii bakterii. Przeżywalność Lactobacillus rhamnosus w soku trzustkowym o fizjologicznym pH 7,1 – 8,4 jest wielokrotnie większa.

Aby zagwarantować maksymalną trwałość żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 zawartych w produkcie oxeoGG zastosowano wyjątkową technologię wytwarzania TPPT.

Triple Protected Probiotic Technology (TPPT) to unikalna metoda produkcji i kapsułkowania probiotyków, gwarantująca najwyższą przeżywalność żywych kultury bakterii probiotycznych. Są one potrójnie chronione przed obumieraniem, zarówno w po spożyciu, podczas pasażu przez przewód pokarmowy jak i w trakcie przechowywania.

Na technologię TPPT składają się następujące etapy:

  • MIKROKAPSUŁKOWANIE

Jest to proces wielowarstwowego powlekania liofilizowanych kolonii Lactobacillus rhamnosus GG. W jego wyniku zostają uformowane mikrokapsułki, których rdzeniem są bakterie probiotyczne, natomiast lipofilową powłokę stanowią estry tłuszczów roślinnych.

Mikroskopowy obraz liofilizowanych kolonii Lactobacillus poddanych procesowi mikroenkapsulacji


Mikroskopowy obraz niepowlekanych liofilizowanych kolonii Lactobacillus

Mikrokapsukowanie zapewnia całkowitą ochronę probiotyku przed dostępem wilgoci i tlenu, chroni przed niskim pH soków trawiennych żołądka oraz wysokim ciśnieniem osmotycznym przewodu pokarmowego. Gwarantuje żywotność szczepów w trakcie przechowywania oraz zwiększoną przeżywalność w trakcie pasażu w przewodzie pokarmowym.

Dodatkowo, dzięki powlekaniu w procesie mikrokapsułkowania, bakterie Lactobacillus rhamnosus GG zawarte w Oxeo GG nie wymagają przechowywania w lodówce. Wyniki badań przedstawione na wykresie powyżej jednoznacznie wskazują, że przeżywalność żywych kultur bakterii Lactobacillus poddanych procesowi mikrokapsułkowania, zastosowanych w produkcie OXEO GG, jest wielokrotnie wyższa niż bakterii liofilizowanych, stosowanych w standardowych produktach probiotycznych.

  • KAPSUŁKOWANIE – INNOWACYJNA KAPSUŁKA DRcapsTM

O OPÓŹNIONYM UWALNIANIU

DRcapsTM to kapsułki wykonane z HPMC (hydroksypropylometyloceluloza).

Nie zawierają żelatyny, glutenu, konserwantów, nie są modyfikowane genetycznie (non GMO). W odróżnieniu od tradycyjnych żelatynowych kapsułek twardych  nie pochłaniają wilgoci i mają większą wytrzymałość mechaniczną.

Kapsułki DRcapsTM   nie ulegają rozpadowi w żołądku. Charakteryzują się odpornością na soki trawienne. Zachowują trwałość przy  pH 1,2 a  rozpad i uwalnianie probiotyku następuje przy pH 6,8.


Dzięki zastosowaniu kapsułek DRcaps™  żywe kultury bakterii chronione są przed niskim pH soków trawiennych żołądka. Uwolnienie bakterii probiotycznych z kapsułki  następuje w dalszym odcinku przewodu pokarmowego, gdy pH ulega podwyższeniu.

Kapsułki DRcaps™ zawarte w produkcie oxeoGG:

  • zapewniają dostarczenie żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 do dalszych odcinków przewodu pokarmowego i utrzymanie ich właściwości probiotycznych

 

  • FOLIA O WYSOKIEJ BARIEROWOŚCI

W procesie blistrowania Oxeo GG zastosowano folię aluminiowa o wysokiej barierowości. Dzięki temu przenikalność pary wodnej została obniżona pięciokrotnie a przenikanie tlenu ponad trzynastokrotnie w stosunku do standardowo stosowanej do blistrowania folii PVC. Dzięki temu żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG zostały  dodatkowo zabezpieczone od zewnątrz przed utlenianiem i destrukcyjnym działaniem wilgoci w trakcie  przechowywania.

Obserwowana często niska efektywność działania tradycyjnych produktów zawierających probiotyki może być spowodowana niską przeżywalnością kultur bakterii.

W produktach handlowych, które nie są wykonane w technologii mikrokapsułkowania,

gdzie probiotyk umieszczany jest  w tradycyjnych kapsułkach żelatynowych, które następnie są blistrowane standardową folią o wysokiej paro- i tleno- przepuszczalności, proces obumierania bakterii może następować bardzo szybko.

oxeoGG to gwarancja najwyższej jakości probiotyku. Dzięki  technologii TPPT żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC53103) chronione są na trzy sposoby zarówno podczas przechowywania jak i w trakcie stosowania – w przewodzie pokarmowym.

Phone Icon Mail Icon
Skontaktuj się